• ОТДЕЛЕНИЯ
  • ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

Студенттердин билим сапатын көтөрүү үчүн маниторинг жүргүзүлдү Институционалдык аккредитациядан өтүү максатында STEM инновациялык колледжине караштуу адистиктердин 2-3-курс студенттеринин билим сапатын текшерүү үчүн мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингке ОшМУнун Билим берүү жана сапат департаментинин өкүлдөрү келип катышышты. Жыйынтыгында РМТ-78%, ЭТЭА-84%, ТОРАТ-78% көрсөтүштү.