• Отделы
  • ОТДЕЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН

Студенттердин билим сапатын көтөрүү үчүн маниторинг жүргүзүлдү Институционалдык аккредитациядан өтүү максатында STEM инновациялык колледжине караштуу адистиктердин 2-3-курс студенттеринин билим сапатын текшерүү үчүн мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингке ОшМУнун Билим берүү жана сапат департаментинин өкүлдөрү келип катышышты. Жыйынтыгында РМТ-78%, ЭТЭА-84%, ТОРАТ-78% көрсөтүштү.