• СТРУКТУРА
  • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Халмурзаев Абдирашит Назирбекович

Директордун илимий иштери боюнча орун басары

Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу

Эл.дареги: ahalmurzaev@oshsu.kg

Бай.номер: +996774237116