ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Садыкбекова Айкөкүл Омаракуновна

Окуу-усулдук кеңештин төрайымы

Профессионалдык дисциплиналар болумунун окутуучусу

Электр. дареги: sadykbekova@bk.ru.

Бай.номер:

+996 779 252 085