ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Закирова Толгонай Адинабаевна

Окуу-усулдук кеңештин төрайымы

Техникалык дисциплиналар предметтик циклдын окутуучусу

Электр Дареги: tzakirova@oshsu.kg

Бай.номер: +996778568858