ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Садыкбекова Айкөкүл Омаракуновна

Окуу-усулдук кеңештин төрайымы

Профессионалдык дисциплиналар болумунун окутуучусу

Электр Дареги:

<a href="sadykbekova@bk.ru</a>
</p>

Бай.номер:

+996 779 252 085</p>