ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сатаров Арзымат Эминович

Информациялык технологиялар бөлүмүнүн башчысы

Бай.номер: +996559079200