ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО САЙТАМ И РЕКЛАМОЙ

Какиев Сапарбек Зулпукарович
Сайт жана реклама боюнча директордун орун басары.
Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу
Эл.дареги: skakiev@oshsu.kg
Бай.номери: +996776259292