• СТРУКТУРА
  • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО САЙТАМ И РЕКЛАМОЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО САЙТАМ И РЕКЛАМОЙ

Саматов Урматбек Алтынбекович
Сайт жана реклама боюнча директордун орун басары.
профессионалдык дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу
Эл.дареги: urmat.samatov@inbox.ru
Бай.номери: +996776060815