• СТРУКТУРА
  • РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Жоодарбек кызы Аселайым

Өндүрүштүк практика жетекчиси

Эл.дареги: zhoodarbekova.asel@gmail.com

Бай.номер: +996550080859