• СТРУКТУРА
  • Руководитель производственной практики

Руководитель производственной практики

Жоодарбек кызы Аселайым

Өндүрүштүк практика жетекчиси

Эл.дареги: zhoodarbekova.asel@gmail.com

Бай.номер: +996550080859