ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕЖНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

Жолборсов Саматбек Абабакирович

Техникалык каражаттар кабинетинин техниги,

Директордун эл аралык байланыштар боюнча орун басары

Электр. дареги: sjolborsov@oshsu.kg

Байл. тел. +996703186554