• СТРУКТУРА
  • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

Жолборсов Саматбек Абабакирович

Директордун эл аралык байланыштар боюнча орун басары

Электр. дареги: sjolborsov@oshsu.kg

Байл. тел. +996703186554