ИНСПЕКТОР (ПО МЕТОД. РАБОТЕ).

Нурланбек кызы Айпери

Методикалык иштер боюнча инспектор

Эл.дареги: Zuura_1715@mail.com

Бай.номер: +996553009897

Касымова Зуура Советовна

Методикалык иштер боюнча инспектор

Эл.дареги: Zuura_1715@mail.com

Бай.номер: +996990280189