• СТРУКТУРА
  • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Сарыков Рысбек Базарбаевич

Директордун окуу иштери боюнча орун басары

Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу

Эл.дареги: rsarykov@oshsu.kg

Бай.номер: +996507788054