• СМИ О НАС

СМИ О НАС

STEM инноваңиялык колледжинин окутуучулары ЭлТР телерадиокомпаниясынын "Педагог" программасында "Заманбап билим беруу, жаныча ыкмалар" тууралуу талкууда 14.10.2022-ж. Видео
STEM инноваңиялык колледжинин окутуучулары ЭлТР телерадиокомпаниясынын "Педагог" программасында "СТЕМ билим беруу" тууралуу талкууда 04.03.2022-ж Видео
Таланттуу студенттерибиздин эмгеги!
STEM инновациялык колледжинин Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо адистигинин студенттери аба тазалоочу каражаттарды ишке ашырууда🌍. https://youtu.be/aEsvoRPrwVs