• СТРУКТУРА
  • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПО КОНТРАКТНЫМ ПЛАТЕЖАМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПО КОНТРАКТНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Маматислам уулу Илимбек

Директордун тарбия иштери, келишимдик төлөмдөрү боюнча орун басары

Информациялык комуникациялык дисциплиналар циклынын окутуучусу

Бай.номер: +996 552 64 02 52