ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПО КОНТРАКТНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Шарапов Исламбек Шерикбаевич

Директордун тарбия иштери, келишимдик төлөмдөрү боюнча орун басары

Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу

Эл.дареги: sharapov@oshsu.kg

Бай.номер: +996552552562