• СТРУКТУРА
  • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПО КОНТРАКТНЫМ ПЛАТЕЖАМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПО КОНТРАКТНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Асанов Бектур Үсөнович

Директордун тарбия иштери, келишимдик төлөмдөрү боюнча орун басары

Информациялык комуникациялык дисциплиналар циклынын окутуучусу

Эл.дареги: bekaasanov670@gmail.com.

Бай.номер: +996776939401