ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Кулматова Сырга Абдимиталиповна

Адистештирилген дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу

Эл.дареги: skulmatova@oshsu.kg

Бай.номер: +996550733200