ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА

Боронов Самат Календерович

Кесиптик бирликтин төрагасы (Профком)

Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу

Эл.дареги: sboronov@oshsu.kg

Бай.номер: +996222364037