Научно-исследовательская работа

2019-жылдын апрель айында Ош Мамлекеттик университетинин илим жумалыгы өткөзүлдү. Илим жумалыкта "Автоунаа" кафедрасы студенттери факультетте 2-орунду ээледи. ТОРАТ адистигинин студенттери ТОРАТ 9-1-17 тайпасынын студенттери Маматнаип уулу Камудилло жана Жусупали уулу Расул макет жасап 3-орунду ээлешти. Ал эми ТОРАТ-1-18 тайпасынан Маматов Чынгыз жана Мирзакаримов Маратбек ийгиликтүү орунга ээ болду.

Преподавателем предметного цикла технических дисциплин инновационного колледжа STEM Атахановым Х.М. получено патенты Кыргызской Республики на полезные модели: 1. Озоновый стерилизатор воздуха. 2. Электробайк.
STEM инновациялык колледжинде 2021-жылдын 21-апрелинде илимий долбоорлорду жазуу боюнча семинар болуп өттү.
Директордун илимий иштер боюнча орун басары, б.и.к., доценти Халмурзаев Абдирашит Назирбекович колледждин окутуучуларына жана студенттерине семинар өтүп берди. Семинарда илимий жана бизнес долбоорлорду жазуу жолдорун(ыкмаларын) өзү ишке ашырган долбоорлорду мисал кылып түшүндүрүп берди. Катышуучулар семинардын аягында суроо берип, Абдирашит Назирбекович суроолорго так жана даана жооп берди.
2021-жылдын 14-апрелинде STEM инновациялык колледжинде Илим жумалыгынын ачылышы болду. Техникалык адистиктер предметтик циклындагы адистиктерде окуган студенттердин илим жумалыгында "Жаш техник" кружогунда жасаган макеттерин көргөзүштү. ТОРАТс-9-18 тайпасынын студенти Абди уулу Мырзабек, ТОРАТс-1-19 тайпасынын студенти Топчубаев Каныбек, ТОРАТс-2-19 тайпасынын студенти Кубатбек уулу Бектур, ЭСс-9-1-19 тайпасынын студенти Таалайбек уулу Эралы, РМТ-9-19 тайпаларындагы студенттер илим жумалыгына активдуу катышты.2021-жылдын 15-май күнү ОшМУда "Ачык эшик" болуп өттү. STEM инновациялык колледжинин Техникалык адистиктер циклы дагы көптөгөн макеттерди жасашты.