ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕН.СОВЕТА

Рахманберди кызы Мырзагул

Информациялык-коммунокациялык дисциплиналар циклы

Аялдар кеӊешинин төрайымы, окутуучу

Электр. дареги:

Myrzagul1987@gmail.com

Байланыш тел.: 0772726079