ЦИКЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Обтекание

ТЕХНИКАЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАР ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ
Сатаров Арзымат Эминович

1111

      ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен ректордун 2018-жылдын 30-августундагы №804 буйругунун негизинде, математика жан информациялык технологиялар факультетинин 230110 “Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө”, финансы-юридикалык колледжинин 230109 “Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системаларынын программалык жабдылышы”, Искусство факультетинин 070602 “Дизайн”, Физика-техника факультетинин 130503 “Мунай жана газ чыккан жерлерди пайдалануу жана иштетүү” орто кесиптик билим берүү программалары индустриалдык-педагогикалык колледжинин курамына өткөрүлүп, бул адистиктер үчүн “Техникалык адистиктер” бүтүрүүчү кафедрасы уюштурулган жана кафедра башчысы болуп, ф.м.-и.к., доцент Сатаров Арзымат Эминович дайындалган.

      2020-жылдын 1-сентябрдан баштап “Техникалык адистиктер” кафедрасы “Техникалык дисциплиналар” предметтик циклдык комиссиясы (ПЦК) болуп өзгөртүлгөн. Бүгүнкү кундө Техникалык дисциплиналар предметтик циклдык комиссиясынын башчысы Сатаров Арзымат Эминовичтин жетекчилиги астында “230109 Эсептөө техникасын жана автоматаштырылган системаларды программалык камсыздоо” жана “230110 Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө” билим берүү программалары ПЦКдагы компетенттүү ПО курам тарабынан реализацияланууда.

      Учурда ПЦКда 16 ПО курам (штаттык) жана бир нече окутуучу, доценттер айкалыштырылган кызматта (совместитель) эмгектенишүүдө.