ПЕД. СОВЕТ

2023-2024-окуу жылына пед.кеңештин иш планы
2020-2021-окуу жылына пед.кеңештин иш планы
2021-2022-окуу жылына пед.кеңештин иш планы
2022-2023-окуу жылына пед.кеңештин иш планы