РАБОЧИЙ ПЛАН

STEM инновациялык колледжинин эл аралык байланыштар боюнча директордун орун басарынын иш планы.

STEM инновациялык колледжинин эл аралык байланыштар боюнча директордун орун басарынын иш планы.

p> STEM инновациялык колледжинин эл аралык байланыштар боюнча директордун орун басарынын 2023-2024 жылга иш планы.