СВЯЗЬ С СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ОшМУнун STEM инновациялык колледжине Түркиядан ыраазычылык кат тапшырылды

ОшМУнун STEM инновациялык колледжинин директору ф.и.к., доцент Бегайым Абдылакимовага жана директордун эл аралык байланыштар боюнча орун басары Саматбек Жолборсовго Түркиянын илим, өнөр жай жана технология министрлигинин өндүрүмдүүлүк башкы башкармалы тарабынан ыраазычылык кат тапшырылды.

STEM инновациялык колледжинин бүтүрүчүлөрү өндүрүштө:
1. РМТ-1-19 тайпасынын бүтүрүүчүсү Абдикаримов Жеңишбек
2. ТОРАТ адистигинин бүтүрүүчүсү Абды уулу Мырза
3. ЭС адистигинин бүтүрүүчүсү ОшТЭЦте