МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ

ОшМУ,STEM инновациялык колледжинин Акыйкатчы апаратынын курамы жана 2022-223 окуу жылынын иш планы.

ОшМУ,STEM инновациялык колледжинин жаштар комитетинин курамы жана 2022-2023 окуу жылы үчүн иш планы.