КУРАТОРЫ

ОшМУ, STEM инновациялык колледжинин 2022-2023 күндүзгү окуу бөлүмүнүн тайпаларынын кураторлорунун тизмеси.

Куратордук саатарды тематикалык пландаштыруу