НОВОСТИ

Колледжде тил күнү белгиленди

22-сентябрь күнү STEM инновациялык колледжининде КТАМТ циклынын жалпы окутуучулардын жана аталган колледждин директору Бегайым Кенжематовнанын демилгеси менен таланттуу студенттердин катышуусунда Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына жана Мамлекеттик тилдин 32 жылдыгына карата иш-чара болуп өттү. Бул иш-чарада STEM инновациялык колледждин 1- курстун студенти ПГс-1-21 Нурлан уулу Өмүржандын аткаруусунда "Саринжи Бөкөй" аттуу кыргыз күүсүн белгилебей кетсек болбойт.  Бул  иш-чараны өткөрүү менен Эгемендүү Кыргызстандын жаштарын патриоттуулукка, Элин жерин, тилин урматтоого болгон мамилесин дагы да терең сүйүүгө жана билимдерин өркүндөтүүгө шыктандырат.

Туризм адистигинин бир күндүк саякаты

2021-жылы 18-февралда STEM инновациялык колледжинин кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу Шералы уулу Нурбектин жетекчилигинде ТМс9-1-18 тайпасынын студенттери Кыргызстандын туризминин географиясы боюнча Араван районун аймагында “Баритовой” үңкүрүндө окуу-танышуу практикасын өткөзүштү.

Практика учурунда техникалык коопсуздук эрежелери, аскага чыгуу, туристик каражаттар боюнча маалыматтарга ээ болду. Аймактын геологиялык түзүлүшү боюнча маалыматтарды алышты.

Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн башчысы, г.и.к., доцент Сатыбалдиев Байсал Салиевичтин уюштурусу менен өткөрүлдү.