ИСТОРИЯ

Бөлүмдүн тарыхы

    Ош мамлекеттик университетинин Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен ректордун 2020-жылдын 28-февралдагы  №7 протоколунун негизинде STEM инновациялык колледжи түзүлгөн. Колледждин директорлугуна профессор К.Кожобековдун буйругунун негизинде философия илимдеринин кандидаты, доцент Абдылакимова Бегайым Кенжематовна дайындалган.

Профессионалдык  дисциплиналар бөлүмү түзүлүп, бөлүм башчылыкка география илимдеринин кондидаты, доцент Сатыбалдиев Байсал Салиевич дайындалган.

2020-2021 окуу жылы үчүн  жалпысынан окутуучуларды комплектация жүрүп, техникалык дисциплиналар цикли түзүлүп, жетекчиликке техника илимдеринин кондидаты,  доцент  Султанов Саит Кожонович дайындалган.

Университеттин “Физика-техника” жана “Табият тануу жана география” факультеттерден 100201 – “Туризм”, 120101 – “Колдонмо геодезия”, 111201 – “Ветеринария”, ФТФнин  “Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)”, 190604 – “Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо”, 200403 – “Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана мантаждоо”, 190503 – “Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун түрлөрү боюнча)” багытындагы адистиктер топтолгон. Тажрыйбалуу окутуучулар, илимдин докторлору жана кандидаттары Кенжаев Ы.Г., Абдрасулов А., Турсунов Ж., Ормонов Т., Халмурзаев А., Эркебаев Т., Култаева Д., Сарыков Р., Абжапарова Д., Камчиев У., Калинникова Н., ишке алынган. 

Даярдалуучу адистиктер:

100201 – “Туризм” – туризм боюнча адис  – туризм жана мейманкана  тармагында, туристик фирмаларда, котормочу, гид,  экскурсовод ж.б.

120101 – “Колдонмо геодезия” –инженер геодезист – госрегстр, архитектура жана жерге жайгаштыруу, курулуш, жол куруу, көпүрө куруу, айыл өкмөттө, токой чарбаларында, ӨКМ (МЧС) ж.б.

140212 – “Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)”- техник-электрик - Ош электро ААК, Ош ЖЧЕТ(ПВЭС), ЖЭБ (ТЕЦ), РЭТ (РЭС) ж.б.

190604 – “Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо” – техник-механик – автомобильдерди тейлөөчү жана оңдоочу мекемелерде (СТО).

200403 – “Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо” – техник - ооруканаларда, поликлиникада, стоматологияда, медициналык аппараттарды оңдоочу жайларда.

111201 – “Ветеринария” –ветеринар фельдшер –  мал чарбачылыгында, эт жана сүт азыктарын көзөмөлдөөчү станцияда, илим изилдөө мекемелеринде ж.б.

190503 – “Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун түрлөрү боюнча)” – техник-электромеханик - транспортторду оңдоочу жан диагностикалоочу  мекемелеринде (автосервис, СТО).

 

Профессордук- окутуучулук курамы жаңы усулдар жана технологияларды колдонуу менен студенттерге билим берүүдө жана чон тажрыйбаларга, ийгиликтерге жетишкен жогорку квалификациялуу адистерден турат. Азыркы учурда бөлүмдө жалпы 67 окутуучу жана көмөкчү персоналдар иш алып барууда. Колледжде профессорлор, илимдин кандидаттары, аспиранттар жана магистранттар эмгектенишүүдө. Азыркы мезгилде колледжде 2 илимдин доктору, профессорлор (Кенжаев И., Абдрасулов А), 11 илимдин кандидаты, доценттер (Абдылакимова Б., Сатыбалдиев Б., Турсунбаев Ж., Ормонкулов Т., Султанов С., Култаева Д., Эргешов С., Садыков Э., Халмурзаев А. жана Абжапарова Д.) эмгектенишет. Директордун окуу иштери боюнча орун басар болуп Сарыков Р.Б. эмгектенет. 2021-2022- окуу жылында ОшМУнун колледждеринде география предмети “STEM” инновациялык колледжине топтолуп, жаш окутуучулар менен толукталган.