2020-21 УЧЕБНЫЙ ГОД

Багыты /

адистиги

11-база

9-база

Келишим акысы

Окуу

формасы

Туризм

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

19500

Күндүзгү

Колдонмо геодезия

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай.

18000

Күндүзгү

Ветеринария

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай.

18500

Күндүзгү

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай.

19500

Күндүзгү

Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

19500

Күндүзгү

Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

19000

Күндүзгү

Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун түрлөрү, суу транспорттон башкасы)

1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

18500

Күндүзгү

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө

жана оңдоо

2 жыл 6 ай

-

16000

сырттан

Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)

2 жыл 6 ай

-

16000

Сырттан