ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

       Колледждин профбюросунун төрагасы болуп, профессионалдык дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу Боронов Самат Календерович иштейт.
Профбюронун мүчөлөрү менен профсоюздук ишмердүүлүктү жүргүзөт. Профбюро бүгүнкү күндө төмөндөгү багыттар боюнча иш алып барат:
- коллеждеги профессордук-окутуучулук жамааттын, жардамчы кызматкерлердин жана студенттердин укуктук мыйзамдуулугун коргойт:
-жарым жетим, тоголок жетим жана аз камсыз болуп профбюрого кайрылган студенттерге материалдык жардам көрсөтөт:
-кызматкерлердин жана студенттердин эс алуусун уюштурат: