Техник технического кабинета

Саматов Урматбек Алтынбекович

Техникалык каражаттар кабинетинин техниги.Профессионалдык дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу.

Бай.номер: +996776060815